Kontakt

IEF INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/I ulaz
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 20 53 550; +381 11 20 53 555
Fax: +381 11 20 53 590; +381 11 20 53 591
web: www.ief.rs
e-mail: office@ief.rs

Show/Hide Left Push Menu

INFO

Kao revizorsko društvo mi smo organ javnog interesa za ispravnim finansijskim informacijama plasiranim u zvanično prihvaćenim formama u kojima se komuniciraju.

Izdavaštvo

Komunikacija sa korisnicima naših usluga odvija se na sve moderne načine, uključujući publikacije različitih sadržaja i namene. Do svojih klijenata stižemo živom reči, diskutujući složene probleme i predlažući odgovarajuća rešenja. Pisana reč je, takode, veoma značajan način našeg komuniciranja sa širokom publikom.

Naš izdavački program je integrisan u naš glavni tok delovanja, u konsultantstvo u oblasti upravljanja. On afirmiše našu programsku orijentaciju i pojačava naše dejstvo prema klijentima doprinoseći njihovom boljem informisanju o osnovama za zdravo razumevanje okolnosti ekonomskog života, a potom i za zdravo odlučivanje.

Naše izdavaštvo ide kroz dva vida: časopisi i izdavanje knjiga.

Časopisi

economic_pressNaša dva časopisa, su posvećena aktuelnim temama koje čine stalnu okupaciju menadžmenta. Teme se odnose na reviziju, odnosno na ispitivanje kvaliteta finansijskih izveštaja i na transformaciju, odnosno na probleme menjanja strukture i ponašanja kako bismo se uskladili sa potrebama efektnog tržišnog delovanja.

Oblasti transformisanja i finansijskog izveštavanja medusobno su tesno povezane, jer je transformisanje stvar dešavanja sa ekonomskim entitetom a finansijsko izveštavanje mora biti precizni seizmograf efekata tih dešavanja. Otuda i veza dvaju časopisa koje izdajemo: Ekonomika transformacije obrađuje probleme transformisanja a Revizor probleme finansijskog izveštavanja.

Knjige

knjige1Knjige koje izdajemo dokumenti su naših centralnih programskih težnji u komunikaciji sa interesentima. U njima su prezentacije bitnih znanja koja čine osnovu za razumevanje predmetnih kompleksa. One su izvori za osveženje koncepcijskom mišlju, ali i uputstava kako pristupiti rešavanju problema koje život postavlja pred ekonomske aktere.

Savremeni život je pun izazova, on od ljudi traži sve intenzivnije angažmane. Akcija i rezultat dobijaju prevagu nad promišljanjem i vremenom koje se može posvetiti temeljitijim proučavanjima onog čime se upravlja. Otuda su sve izrazitiji zahtevi da knjiga ima svaren materijal, da se u njoj nađu sve informacije i preporuke koje čitaoca osposobljuju da brže i na pravi način odgovara na izazove pred kojima stoji.

Prožeti težnjom da doprinesemo ekonomiji informisanja, lakom i brzom razumevanju predmeta izlaganja usmereni smo na efektivan način transfera znanja i pripreme ljudi da mogu kompetentno i odgovorno odlučivati i delovati.

Život nije samo privređivanje, pa ni naši programi nisu samo sa privrednim temama. U našem izdavačkom programu je sve veći broj knjiga koje spadaju u krug kulture i obrazovanja.

Kursevi i seminari