Kontakt

IEF INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/I ulaz
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 20 53 550; +381 11 20 53 555
Fax: +381 11 20 53 590; +381 11 20 53 591
web: www.ief.rs
e-mail: office@ief.rs

Show/Hide Left Push Menu

INFO

Kao revizorsko društvo mi smo organ javnog interesa za ispravnim finansijskim informacijama plasiranim u zvanično prihvaćenim formama u kojima se komuniciraju.

Statusne promene i procene

Statusne promene uobičajeno tangiraju dve organizacije. Pri tom mogu biti slučajevi:

  • Dve ili više organizacija se ujedinjuju u jednu – spajanje s pripajanjem
  • Dve ili više organizacije nastaju iz jedne – podela ili odvajanje

U svakom slučaju, potrebno je imati procenu vrednosti. – Kod spajanja s pripajanjem nastaje novi entitet koji je kombinacija kapitala prethodno dveju organizacija koje su odvojeno egzistirale. Iza svake od prethodno egzistirajućih organizacija stoje vlasnici koji imaju različite proporcije učešća. Potrebno je procenom utvrditi koliko kapitala iz date organizacije se fuzioniše sa kapitalom druge ili drugih organizacija. – Kod razdvajanja kapitala valja odmeriti šta u koju od novoformiranih organizacija odlazi i koliki su kapitali novoformiranih organizacija.

Preuzmite: Upitnik za procenu kapitala

Kursevi i seminari